Kritériá na získanie titulu kráľovského dodávateľa sú veľmi prísne. Daná spoločnosť musí na trhu pôsobiť najmenej päť rokov a musia mať úplne bezúhonnú finančnú povesť a postavenie.

Po tom, čo je jej žiadosť predložená dvoru, je udelenie dodávateľského štatútu výhradne na rozhodnutí kráľa či kráľovnej. Ak spoločnosť začne titul Dodávateľ Jeho Veličenstva Kráľa Švédskeho užívať, musí samozrejme dvoru poskytnúť svoje produkty. Kráľovským privilégiom sa môžu vykazovať len spoločnosti, ktorým bol tento titul udelený. V prípade nástupu nového kráľa na trón, v prípade, že má spoločnosť nové vedenie, a tiež v intervaloch desiatich rokov je potrebné oprávnenie znovupotvrdit. Postele Hästens prvýkrát vymenoval Dodávateľom Jeho Veličenstva Kráľa Švédskeho kráľ Gustaf VI. Adolf v roku 1952.

Certifikát Swan

Swan predstavuje škandinávsky systém značenia ekologickej kvality a existuje od roku 1989. Vo Švédsku o udeľovaní tejto značky – symbolizovanej labuťou (anglicky swan) – rozhoduje spoločnosť SIS Miljömärkning AB. Škandinávsky systém značenia ekologickej kvality bol ustanovený v záujme ochrany životného prostredia a slúži ako vodítko pre spotrebiteľov so záujmom o produkty, ktoré majú čo najmenší dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom certifikátu Swan je podporovať rozvoj služieb a výrobkov prispievajúcich k trvalo udržateľnému rozvoju. Produkty s certifikátom Swan musia spĺňať prísne kritériá, ktoré zaručujú, že dané výrobky ovplyvňujú životné prostredie menej negatívne ako iné porovnateľné výrobky. Výrobky sú hodnotené za celé obdobie ich existencie – počnúc surovinou až po odpad. Aby firma Hästens certifikát získala, musela predložiť niekoľko nezávislých testov a dokumentáciu dokazujúcu, že je schopná špecifické požiadavky spoločnosti SIS Miljömärkning AB dodržať. Spoločnosť vzápätí rozhodla, že postele Hästens jej požiadavkám vyhovujú a certifikát Swan firme udelila.

 

Test Öko-Tex 100

Účelom testu Öko-Tex 100 je spotrebiteľom zaručiť, že testované výrobky neobsahujú žiadne škodlivé látky. Rozsiahle laboratórne skúšky, ktorým boli materiály používané na výrobu postelí Hästens vystavené aj na molekulárnej úrovni, dokázali, že postele Hästens sú úplne bez chemických látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na ľudské zdravie. Testované produkty zároveň musia byť vyrobené tak, že k vzniku žiadnych škodlivých látok nedôjde ani počas ich používania. Všetky súčasti produktov musia spĺňať prísne kritériá, a certifikát Öko-Tex 100 tak získavajú len výrobcovia, ktorí sú schopní im vyhovieť a na testovanie svojich výrobkov pristúpia. Testom prešli všetky postele a matrace vyrobené firmou Hästens, a to vrátane materiálov používaných na ich výplni a ich vonkajších povrchoch. A čo viac – Hästens predstavuje prvú švédsku firmu vyrábajúcu postele schválené týmto testom.

Möbelfakta ®

Möbelfakta ® je referenčný a kvalitatívny hodnotiaci systém používaný v oblasti nábytkárskej výroby. Systém vyvinula Asociácia švédskeho nábytkárskeho priemyslu (Sveriges Möbelindustriförbund) v spolupráci so skupinou expertov obchodujúcich v tej istej oblasti. Aby mohla byť posteľ označená visačkou Möbelfakta ®, bola podrobená nasledujúcim náročným testom:

  • SS-EN 1957 (testy posudzujúce funkčné vlastnosti)
  • SS-EN 1725 (bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy)
  • SS-EN 1022 (zhodnotenie stability u domáceho sedacieho nábytku)

Podľa súčasných štandardov v testoch obstáli všetky postele Hästens. Zároveň ich dodávame s deklaráciou o šetrnosti voči životnému prostrediu. Všetky postele Hästens spĺňajú všetky potrebné kritériá na získanie visačky Möbelfakta ®. Testovanie prebieha plne v súlade so zavedeným štandardom SIS.

Latex Free

Akonáhle sa rozhodnete pre kúpu postele Hästens, môžete si byť úplne istí, že neobsahuje akúkoľvek stopu penovej gumy, polyuretánu a latexu – teda materiálov, ktoré pri výrobe matracov používa množstvo iných výrobcov. Podľa nášho názoru sú bavlna, ľan, pravé konské vlasy a strižná vlna pri kontakte s telom omnoho príjemnejšie a pohodlnejšie.